Kamiónová preprava:

Nákladná autodoprava - na prepravu ucelených zásielok poskytujeme vozidlá zodpovedajúce požadovanému objemu a hmotnosti. K dispozícii sú plachtové vozidlá s užitočnou hmotnosťou do:

  • 1400kg/15cbm
  • 1400kg/16,5cbm
  • 6000kg/ 38cbm
  • 24000kg/ 90cbm

V ponuke máme pravidelné nákladné linky na trase SK-CZ-A-D-NL-B-SK a SK-A-SLO-IT-SK
 

Zberná služba:

Na prepravu menších zásielok poskytujeme pravidelné zberné linky vlastnými vozidlami podľa požiadaviek zákazníka systémom DTD (door to door).

Touto formou je možné prepravovať rôzne druhy tovarov vrátane nebezpečných tovarov podliehajúcich kritériam ADR

Ponúkame kabotážne prepravy v rámci štátov EU. 

Kabotáž označuje vnútroštátnu prepravu, ktorú vykonáva dopravca v inom štáte, ako je ten, kde má sídlo. Kabotáž je možné vykonávať iba dočasne a je na ňu potrebné mať špeciálne povolenia (výnimkou sú krajiny EÚ).

 

Expresná preprava:

V našej spoločnosti sa špecializujeme na expresné zásielky. Expresné doručenie zabezpečujeme od menších kusových zásielok s minimálnym objemom až po celo-vozové zásielky do celej Európy 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

 

Preprava ADR:

ADR je Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru. Dohoda bola uzatvorená 30. septembra 1957 v Ženeve a nadobudla účinnosť 29. januára 1968. Na našom území je účinná od 17.8.1986 (vydaná v zbierke pod č.64/1987 Zb.) 

Prepravujeme náklad týchto ADR tried:

2
3
4.1 4.2 4.3
5.1 5.2
6.1 6.2
8
9

Viac informácíí o ADR nájdete tu.

 

Skladovanie

Využívanie skladov je nevyhnutné v súvislosti s potrebami zberných liniek. Naša spoločnosť využíva vlastný skladový priestor, ktorý je nevyhnutnosťou v súvislosti so zbernými linkami. Skladovú kapacitu v prípade záujmu poskytujeme aj tretím stranám na krátkodobé skladovanie v sídle firmy. Priestor je vybavený manipulačnou technikou pre rýchle a bezpečné zaobchádzanie s tovarom.

 

Vedenie účtovníctva:

Naša spoločnosť naviac poskytuje služby v oblasti vedenia účtovníctva. Tejto činnosti sa profesionálne venujeme viac ako 20 rokov. Spracovávame jednoduché ako aj podvojné účtovníctvo, personalistiku a mzdy. Využívame najmodernejší software aktualizovaný podľa platnej legislatívy.