História firmy SUMMER sa začala písať rokom 1990, keď zakladateľ Ivan Summer získal živnostenské osvedčenie. Postupnou transformáciou sa zo stavebnej a obchodnej činnosti začala v roku 1995 naplno venovať nákladnej cestnej doprave a ekonomicko-účtovným službám. V roku 2008 došlo k zmene právnej formy, keď sa z fyzickej osoby stala spoločnosťou s ručením obmedzeným.